Archiwa miesięczne: Luty 2014

KOSMOENERGETYKA KLASYCZNA

DAR UZDRAWIANIA

Z Kosmosu/ Universum płynie uzdrawiająca moc. Siła ta może pomóc ludziom w przezwyciężeniu choroby, negatywnych wzorców myślenia i starych bezużytecznych przyzwyczajeń.Może leczyć rany, uśmierzać ból, podnosić poziom energii życiowej, poprawić zdrowie psychiczne i doprowadzić do uzdrowienia chronicznych chorób.

Kosmoenergetyka klasyczna jest to technika uzdrawiania, która była używana praktycznie we wszystkich kulturach. Może również bardzo skutecznie uzupełniać tradycyjne metody leczenia naszej dzisiejszej medycyny. Dzisiaj skuteczność uzdrawiania terapią Kosmoenergetyki jest już potwierdzona całą serią badan naukowych.

W szerokim tego słowa znaczeniu można powiedzieć, że ta technika jest świadomym ukierunkowaniem energii życiowej – z nieograniczonego źródła dla potrzebującej osoby – z zamiarem dania jej miłości i wsparcia w pokonywaniu fizycznych, psychicznych i życiowych problemów.

Aby zrozumieć JAK i DLACZEGO Kosmoenergetyka może być w pełni wykorzystana jako metoda terapeutyczna, musimy się otworzyć na nowe, szersze postrzeganie nas samych i naszego życia.

Musimy wyjść poza poczucie ograniczonej definicji naszego życia, które zostało nam narzucone przez nasza nowoczesną kulturę i nauczyć się widzieć nasze życie znowu w tradycjonalny sposób – tzn. jak w czasie większej części historii ludzkości: jako fizyczna, emocjonalna i duchowa całość, która jest związana z życiem innych ludzi z naszego środowiska naturalnego.

Również nasze ZDROWIE musimy postrzegać w inny sposób. Zamiast postrzegać zdrowie jako brak symptomów chorobowych, powinniśmy je widzieć w większym wymiarze, mianowicie jako stan całości i integracji ciała, umysłu i duszy w większym środowisku kulturowym i naturalnym.

Każdy z nas posiada ogromne możliwości emocjonalnego, psychologicznego i duchowego rozwoju. W rzeczywistości, nasze zdrowie zależy od naszej zdolności do stałego nurkowania w głąb naszej psychiki aby wydobyć i rozwinąć ukryte w nas unikalne umiejętności i zdolności. Ale tylko niewielu z nas udaje się urzeczywistnić swój pełny potencjał, częściowo dlatego, że ukrywamy wiele naszych umiejętności i z powodu lęków albo fałszywych przekonań, tłumimy albo odrzucamy. Te stłumione emocje stoją jako energetyczna ściana albo blokada pomiędzy naszym potencjałem a nami samymi i nasza świadomością umysłu.

To prowadzi do tego, że okazujemy tylko część naszych umiejętności – naszej mocy fizycznej i duchowej – które w rzeczywistości mamy do dyspozycji.

Bariery energetyczne mogą blokować nie tylko naszą samoświadomość ale również przepływ życiowej energii przez nasze ciało. W tradycyjnym modelu zdrowia funkcjonowanie całego organizmu – i jego każdej części – jest uzależnione od optymalnego przepływu energii życiowej. Jeżeli poprzez blokady poszczególne części ciała będą ograbione z siły życiowej, to w następstwie tego komórki, tkanki i organy zostaną osłabione i spowolnione; metabolizm ulegnie stagnacji i nastąpi stopniowa degeneracja. Z czasem takie stany doprowadzą do jakiejś formy choroby. Ta choroba może się tak czy inaczej nazywać, ale prawdziwym powodem fizycznego czy mentalnego problemu jest redukcja podstawowej energii życiowej, która przepływa przez odpowiednie części ciała. W związku z tym głęboko idące uzdrawianie zaczyna się od przywrócenia witalności /siły życiowej/ do zaniedbanych pod tym względem obszarów ciała.

Z pomocą terapii Kosmoenergetyki  / uzdrawiających energii / można rozwiązać wszystkie te problemy, poprzez usunięcie blokad i barier, które ograniczają prawidłowy przepływ energii.Tak oto zostanie przywrócona siła życiowa w zaniedbane części ciała. Jednocześnie uzdrawiająca terapia pomoże nam w rozwinięciu głębszego zrozumienia dla nas samych i pozwoli nam lepiej wyrazić nasze głęboko ukryte talenty.

Po jednym seansie pacjent czuje się prawie natychmiast odświeżony, wzmocniony i czysty tak jakby właśnie odbył bardzo spokojną odświeżającą drzemkę.

Powtarzane seanse dają w efekcie niezwykłe korzyści zdrowotne. Ostre objawy fizyczne ciała i długotrwałe przewlekłe dolegliwości zostają zmniejszone a następnie całkowicie usunięte.

Psychologiczna i duchowa transformacja jest równie imponująca. Stopniowo – z pola energetycznego jak i z życia  – znikają blokady, które do tej pory ograniczały dane osoby poznać i zrozumieć samego siebie.Stare ograniczające przekonania są zrzucane jak skóra, z której osoba wyrosła. Wzorce zachowań patogennych zostają usunięte a pacjent widzi jaśniej jaki styl życia sprzyja jego zdrowiu.

Jednym z celów uzdrawiania jest to, aby pomóc ludziom poznać, kim naprawdę są i przy tym wspomagać ich we wdrażaniu tej wiedzy w ich życiu codziennym. Można to nazwać „zintegrowaną rozszerzoną świadomością”. Tylko wtedy, gdy wykorzystamy tę świadomość w naszych codziennych działaniach, możemy naprawdę rozwijać naszą integralność. Tak uwalniamy się z czasem od ograniczających zachowań i odkrywamy zdrowszy i bardziej kompletny obraz samego siebie.

Dzisiejsi uzdrowiciele, którzy pracują tradycyjnymi metodami uzdrawiania, często korzystają z wielu różnych metod pomocniczych takich jak zdrowe odżywianie, ziołolecznictwo, akupunktura ale także nowoczesną naukową medycynę i starają się znaleźć równowagę pomiędzy często niezbędnymi zabiegami leczniczymi a alternatywnymi metodami uzdrawiania aby wzmocnić u pacjenta ciało fizyczne i siłę życiową /witalność/.

Medycyna alternatywna odzyskuje powoli swoją dawną reputację, dzięki wielu ludziom – lekarzom, naukowcom i uzdrowicielom – którzy tymi metodami pomagają ludziom w walce z rożnego rodzaju chorobami i problemami.

 Wiedeńskie Centrum Kosmoenergetyki Klasycznej

czytaj więcej: Kosmoenergetyka
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Wiedeński Instytut Kosmoenergetyki