Prawa Kosmiczne

PRAWA UNIVERSUM

CZYLI NOWY MODEL ŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA

 

Istnieją pewne Prawa Wszechświata, które są podstawą dla nowego modelu ludzkiej świadomości. Znajomość ich pomaga w pracy nad sobą, w znalezieniu przyczyn choroby i osobistych problemów.

Te prawa istnieją od wieków. Znamy je czy nie znamy, przyjmujemy je czy nie przyjmujemy – one działają niezależnie od naszej wiedzy o nich. Znane jest takie powiedzenie: „Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności”. Tak wiec, poznajmy te wyższe prawa i bierzmy na siebie odpowiedzialność. Znajomość tych praw i ich stosowanie pomoże odzyskać zdrowie i zmienić sytuacje w wielu sferach naszego życia.

Konieczne jest zwrócić się do swojego wnętrza i zmieniać podświadomy program swojego zachowania czyli zmieniać siebie. Jeśli chcecie zmieniać świat i ludzi wokoło siebie, to pamiętajcie, że wszystko co was otacza jest odbiciem was samych. Dlatego zacznijcie od siebie. Kiedy zmienicie siebie, zmienią się otaczający was ludzie i wasz świat. Po prostu zadziała zasada odbicia.

 

KAŻDY CZŁOWIEK SAM  TWORZY SWÓJ WŁASNY ŚWIAT –  SWOJE ŻYCIE

To bardzo ważne uświadomić sobie – to my tworzymy świat swoimi myślami, uczuciami i emocjami. To oznacza, że nasze ciało, duchowy i fizyczny stan zdrowia, relacje z bliskimi w rodzinie, relacje z ludźmi i otaczającym nas światem, praca, sytuacja finansowa – to wszystko jest odbiciem na zewnątrz naszych myśli, uczuć i emocji.

 

 ZEWNĘTRZNE JEST ODZWIERCIEDLENIEM WNĘTRZA

Trzeba nauczyć się posługiwać tym prawem w swoim codziennym życiu. Jeżeli my sami tworzymy swój świat, to w konsekwencji, to my możemy go zmienić. Inaczej mówiąc jeżeli coś nam się w naszym życiu nie podoba, to my sami możemy to zmienić, odnajdując i usuwając przyczynę tego czy innego problemu, tworząc coś nowego.

 

 KAŻDEMU WEDŁUG JEGO MYŚLI

Pamiętajcie, żyjemy w uporządkowanym i sprawiedliwym świecie. To prawo zapewnia wielki lad i harmonie, wyższa sprawiedliwość i czystość Wszechświata.

„Każdemu według wiary jego” – to słowa z Biblii. Nasze działania zaczynają się nie od słowa i ruchu ale od naszych myśli i emocji. Myśl – to uniwersalna forma energii. Nasze myśli i uczucia materializują się tj. ucieleśniają się w rzeczywistości. Jeżeli w waszym życiu czegoś brakuje lub istnieje jakaś niesprawiedliwość, to przyczyna ukryta jest tylko w was a nie w świecie zewnętrznym lub tzw. zewnętrznych okolicznościach.

 

 PRAWO ZACHOWANIA ENERGII

Myśl, jako forma energii, poczęta w naszej duszy, nigdy nie zanika. Każda myśl, wysłana do wszechświata, formuje jakieś wydarzenie w naszym życiu. Tak wiec, ta energia wraca do nas w takiej czy innej formie.

 

 PODOBNE PRZYCIĄGA PODOBNE

Jeśli nasza myśl jest agresywna to wydarzenia są nieprzyjemne i bolesne. Jeśli myśli są kreatywne, niosą w sobie akceptacje i miłość, to one staja się rzeczywistością, która przynosi nam tylko przyjemne doświadczenia. Jakie myśli stosujecie – zdecydujcie sami.

 

 MIEDZY RZECZYWISTOŚCIĄ A MODELEM ŚWIATA W KTÓRYM ŻYJEMY SĄ OGROMNE RÓŻNICE

Nasza podświadomość tworzy model świata wykorzystując informacje i energie rzeczywistości i stanowi wzór dla życia naszej świadomości. Innymi słowy, nasza świadomość pozostaje w roli obserwatora i oceniającego wydarzenia, które podsuwa jej nasz podświadomy umysł.

 

 KAŻDY CZŁOWIEK ŻYJE W SWOIM ŚWIECIE

Modele świata, stworzone przez każdego z nas, różnią nas do siebie. Ten model rzeczywistości, w którym my żyjemy, odpowiada programowi naszej podświadomości, który powstaje w dzieciństwie. W ten sposób to co na zewnątrz odpowiada temu co wewnątrz.

Wszechświat / Realność, Rzeczywistość, Bóg, Świat / jest niezgłębioną siłą energii, która włada nadświadomością a ludzka świadomość jest tylko częścią Wszechmocnej Świadomości Boskiej. Powinniśmy zawsze pamiętać, że świat jest niezgłębiony i tajemniczy i człowiek powinien odnosić się do świata i do siebie samego jak do ogromnej zagadki.

Trzeba uważnie obserwować wszystko co dzieje się w naszym życiu. Traktować rożne sytuacje w swoim życiu jak lekcje. Np. jeżeli w naszym życiu zdarza się jakaś sytuacja, która wyzwala w nas jakieś myśli, uczucia czy emocje – to oznacza, ze to jest obecne w naszej podświadomości. Jaka pozytywna lekcje powinniśmy wynieść z tego wszystkiego? Wszystkie sytuacje w życiu są przyciągane przez nasze myśli i podświadome programy.

Jeżeli coś się nam nie podoba w innych ludziach – to na pewno jest to w naszej podświadomości; a jeżeli coś się nam podoba – to tez tam jest.

Porzućcie chęć zmieniania otaczającego was świata, ludzi, swoich bliskich. Przyjmujcie ich takimi jacy oni są. Zmieniajcie się sami – a wtedy świat się zmieni.

Jeśli chcecie czegoś uniknąć, to za tym kryje się jakiś strach i jakiś ból i to jest to poprzez co powinniście przejść i potraktować to jako bardzo ważna lekcje. Kiedy człowiek bierze na siebie odpowiedzialność za swój świat, za swoje życie – to pojawia się u niego możliwość wyboru. Może swobodnie sam wybierać jakimi myślami ma się posługiwać. Trzeba poznać programy swojej podświadomości – swojego zachowania, myślenia i emocji. Przeanalizujcie cale swoje życie z punktu widzenia nowego poglądu na świat.

 

 KAŻDY Z NAS MOŻE WZIĄĆ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWÓJ ŚWIAT

Prawo o odpowiedzialności – to kluczowy moment w pracy nad sobą. Dla wielu jest to trudne ponieważ mylą pojecie odpowiedzialności z poczuciem winy. Wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje życie oznacza całkowite odrzucenie obwiniania innych i siebie samego, uwolnienie się od litości i żalu, krytyki, potępiania i nienawiści. Jeżeli weźmiemy na siebie odpowiedzialność – to zaczniemy żyć pełnym, szczęśliwym życiem. I wtedy nikt nie może nas do niczego zmusić ani nam zaszkodzić. Sami będziemy stwarzać w naszym życiu takie zdarzenia jakie chcemy. Będziemy tworzyć szczególna przestrzeń wokoło siebie, która pomoże zmieniać się otaczającym nas ludziom. Dlatego zawsze trzeba stosować zasadę odzwierciedlenia – to na zewnątrz co i wewnątrz /zewnętrzne odzwierciedla wewnętrzne/.

 

 PRAWO INTEGRALNOŚCI /CAŁOŚCI/

Ponieważ człowiek jest tylko częścią wszechświata, to jako część całości – dąży do tej całości. Newton odkrył prawo ciążenia dla ciał materialnych. Ale to prawo działa także na żywe organizmy, które są informacyjno-energetycznymi strukturami.

Każda żywa istota od samego początku nie jest całością i w tym przypadku człowiek jest jakby oderwany od Realności, od Boga. I dlatego człowiek podświadomie podczas całego swojego życia dąży do tej całości tzn. dąży do Boga. To łączy nie tylko wszystkich ludzi ale i wszystkie istoty w tym świecie. I nie tylko w tym „ludzkim” świecie ale i w innych światach i w ogóle w całym Wszechświecie. Okazuje się, że ostateczny cel dla wszystkich jest ten sam tylko drogi są różne.

 

 CZEŚĆ DĄŻY DO CAŁOŚCI – DUSZA DĄŻY DO BOGA

Każdemu człowiekowi, przez całe jego życie, nie daje spokoju jego oddalenie od źródła. Intuicyjnie człowiek to czuje i dąży do tego. W naszym życiu objawia się to poszukiwaniem wewnętrznego spokoju, szczęścia i radości. Człowiek dąży do niektórych ziemskich rzeczy w nadziei uzyskania wiecznej błogości. Próbuje to zdobyć za pomocą pieniędzy, jedzenia, rozrywki, seksu i związków ale z czasem odczuwa ból z powodu utraty tego wszystkiego i w podeszłym wieku pojawia się bolesne poczucie, że pominięte zostało w jego życiu to najważniejsze, to po co to życie było mu dane. Ale siły nie są już takie same.

Bóg daje człowiekowi życie i świadomość po to aby wzbogacał te świadomość całym procesem swojego życia i wniósł swój unikalny wkład w proces ewolucji Wszechświata.

I to jest odpowiedz na odwieczne pytanie: „Jaki jest sens i cel życia?”. Każdy człowiek podświadomie wykonuje główną funkcję i główny cel w tym życiu – żyć w tym świecie i starać się dopasować rzeczywistość swojego modelu do modelu wszechświata. Innymi słowy – zjednoczyć świadome z podświadomym. Tylko tak może uzyskać swoją własną integralność i stać się całością.

 

 PRAWO POZYTYWNYCH INTENCJI 

Całe nasze życie – to nigdy nie kończący się, ani na chwile nie przerwany, proces integracji naszych podświadomych i świadomych intencji. Każdy człowiek ma swoją unikalną drogę życiową, która jest ustalona podświadomie. Bardzo ważne jest aby zrozumieć to, że nasza podświadomość realizuje dla nas niektóre pozytywne intencje, głęboko wierząc w to, że człowiek jest bardzo złożoną, zrównoważoną istotą i dlatego nie pojawi się u niego nic i nigdy tak po prostu, w związku z czym różne zachowania człowieka /włączając choroby/ mają swoją pozytywną funkcję w określonym kontekście. Dlatego odnalezienie przyczyny choroby – to odszukanie ukrytych pozytywnych intencji, jakie podświadomość stara się zrealizować za pomocą tej choroby. Cokolwiek robimy, jakiekolwiek sytuacje stwarzamy w naszym życiu, jakiekolwiek choroby nas dopadają – wszystko to są tylko sposoby realizacji naszych pozytywnych intencji przez naszą podświadomość.

Intencja nie może być negatywna – tak jak i w naturze nie ma negatywnych doświadczeń. Zaprzeczanie istnieje tylko w naszym języku. My możemy wiedzieć, czego my nie chcemy. Ale tak i tak musimy o tym pomyśleć.

Człowiek nie może odmówić realizacji intencji. To nie jest możliwe. Dlatego nie trzeba walczyć z samym sobą – trzeba tylko po prostu zmieniać swoje myśli i zachowania. I w pełni świadomie rozpoznawać swoje intencje by tworzyć nowe i zmieniać sposoby ich realizacji. Ta wiedza sprawia, że życie jest trwałe i świadome.

Wszystkie problemy u ludzi /choroby, stresy/ – to efekt niespójności świadomych pragnień i sposobów ich realizacji z intencjami podświadomości. Cala rzecz w tym, ze nasza podświadomość wie o wiele więcej o nas samych i o naszych ważnych życiowych intencjach. Poza tym pamiętajcie – podświadomość jest bezpośrednio związana z sama rzeczywistością czyli z Bogiem. Dlatego ważne jest aby nie mieszać podświadomości naszymi świadomymi działaniami. Należy zjednoczyć świadome i nieświadome w swoim życiu i w ten sposób uzyskać integralność z całością.

 

 W PODŚWIADOMOŚCI ZAWARTE SA INFORMACJE O WSZYSTKICH ZDARZENIACH WYSTĘPUJĄCYCH W CAŁYM WSZECHŚWIECIE

Wyobraź sobie komórkę organizmu. Ona nie może widzieć całego organizmu ale w niej znajduje się informacja o całym organizmie. To jest zakodowane na poziomie genetycznym. Człowiek – to taka komórka Wszechświata. W jego podświadomości zachowane są wszystkie informacje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Wszechświata. To prawo wyjaśnia wiele fenomenów: jasnowidzenie, wróżbiarstwo czy fenomen czytania myśli i przekazywania ich na odległość. Każdy człowiek może rozwinąć w sobie te albo jeszcze większe umiejętności. Konieczna jest tylko czystość myśli.

 

 IM WIĘKSZĄ CZYSTOŚĆ MYŚLI MA CZŁOWIEK, TYM WIĘKSZĄ ZDOLNOŚĆ POSIADA; TYM WIĘKSZY DOSTĘP DOSTAJE DO WIELKIEJ WIEDZY WSZECHŚWIATA

Można to wyrazić prościej: czym mniej agresji w duszy człowieka, w jego podświadomości, tym lepsze i bardziej interesujące jego życie, tym lepsze zdrowie i większe umiejętności będzie posiadał. Zmienić siebie – to w pierwszej kolejności pozbyć się negatywnych myśli i emocji, które są związane z dumą i pychą.

 

 LUDZIE SAMI TWORZĄ SOBIE CHOROBY. A TO ZNACZY, ZE ONI SAMI I TYLKO SAMI MOGĄ SIĘ OD NICH UWOLNIĆ, ELIMINUJĄC PRZYCZYNY 

Przyczyny chorób znajdują się w nas samych a nie na zewnątrz. I są one następujące:

– niezrozumienie celu i sensu swojego życia

– niezrozumienie i naruszanie praw Wszechświata

– obecność w podświadomości i świadomości szkodliwych, negatywnych myśli, uczuć i emocji.

 Choroba – to sygnał o naruszeniu równowagi, harmonii ze Wszechświatem. Dlatego do swojej choroby należy odnosić się z respektem; przyjąć ją. Choroba – to zewnętrzne odbicie naszych negatywnych myśli, postępowania i naszych intencji tj. naszego światopoglądu. To podświadoma ochrona nas samych przed naszym destrukcyjnym zachowaniem czy myślami. Chory człowiek – to taki człowiek, którego światopogląd jest chory. W związku z tym, aby wyleczyć chorobę, koniecznie trzeba zmienić swoje postrzeganie świata.

Ludzie są przyzwyczajeni do takiego stereotypu myślenia według którego choroba to wróg i należy z nią walczyć rożnymi sposobami bez patrzenia na konsekwencje. Ale walczyć z chorobą – to znaczy walczyć z samym sobą. Każdą siłę we Wszechświecie można używać w pozytywny świadomy sposób. Choroba – to właśnie taka siła. Należy ją użyć jako siłę napędową do samo rozwijania się /do własnej ewolucji/.

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Wiedeński Instytut Kosmoenergetyki

human energetik-logo

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s