Kosmoenergetyka – medycyna energoinformacyjna

KOSMOENERGETYKA – to praktyka mająca na celu rozwój osobisty, doskonalenie siebie, uzdrawianie ciała – zarówno fizycznego jak i duchowego.
Odkryte (udostępnione) Kosmoenergetom energoinformacyjne kanały przenikają przez subtelne ciała człowieka, przechodzą przez meridiany, eliminując energetyczne blokady i wszystkie negatywne energie, harmonizują pracę ośrodków energetycznych zwanych czakrami a także pracę związanych z nimi pól energoinfornacyjnych aury. Ciało energetyczne zostaje doprowadzone do równowagi, rozbijając fałszywą świadomość systemu. Następuje pełne oczyszczenie na wszystkich poziomach. Stabilizuje się stan psycho-emocjonalny a także normalizuje się przypływ życiowej energii do organizmu, co pozwala mu na samodzielne poradzenie sobie z chorobami i dolegliwościami bez konieczności przyjmowania lekarstw. Równocześnie (oczywiście na lepsze) zmienia się całe życie człowieka, a to dlatego bo prawdziwa wewnętrzna przemiana (transformacja) odbywa się zawsze równocześnie ze zmianami zewnętrznymi.
Aby zrozumieć istotę Metody Kosmoenergetyki, wykorzystując wiedzę o kluczowych aspektach energoinformacyjnej wymiany, wystarczy po prostu przedstawić sobie człowieka takim jakim on naprawdę jest, a nie takim jakim zwykliśmy go widzieć poprzez narzucone nam stereotypy. Nie jesteśmy osobnymi bytami. Jesteśmy częścią ogromnej Jedności, w której wszystko jest ze sobą powiązane niewidzialnymi kanałami energetycznymi.
Znając działanie związków przyczynowo-skutkowych czyli karmy wiemy, że nasze uczynki i nasze myśli wracają do nas z zewnątrz jak bumerang i byłoby to dziwne aby myśleć, że to „zewnątrz” istnieje niezależnie od nas. Dlatego człowiek w złożonym wielowymiarowym obrazie Wszechświata jest związany raczej ze światem wielu „pępowin” a nie istnieje jako coś oddzielnego, wyrzuconego w przestrzeń jak piłka.
Każdy wie, że kiedy między matką a dzieckiem przecinają materialną (fizyczną) pępowinę, to największa więź, więź energetyczna między nimi nigdy nie zostaje rozerwana. Nie wszystkie związki energetyczne i informacyjne są widoczne dla oczu a nawet dla rozumu. To, że istnieją energetyczne powiązania człowieka ze Wszechświatem (włączając nieznane umysły innych cywilizacji) jest fundamentalnym elementem Metody Kosmoenergetyki.

Dzięki pewnej metodzie analizy i wpływu /działania/ Kosmoenergetyka pozwala wykorzystać rozumne siły niematerialnych Sił Wszechświata, które umownie nazywa się „kosmicznymi kanałami”.

Kosmoenergetyka – to nie wiara i nie religia, nie naukowy wynalazek i nie innowacyjna technologia, nie hipnoza i nie magia. Kosmoenergetyka to nowy system postrzegania świata oparty na wiedzy praktycznej.

Kosmoenergetyka Klasyczna wykorzystuje potencjał energoinformacyjnych kanałów, którymi (tak jak dziecko w łonie matki pępowiną) każdy człowiek jest związany z globalnym systemem wszechświata. Harmonizację bioenergoinformacyjnego systemu człowieka uzyskuje się drogą maksymalnie szybkiej korekcji jego stanu na fizycznym, duchowym i psychicznym (mentalnym) poziomie. W przeciwieństwie do bioenergoterapeutów Kosmoenergeta wykorzystuje nie swoją energię lecz przepływy energii we Wszechświecie, które mają swoje własne specyficzne cechy (charakterystykę) i właściwości.

Kosmoenergeta – to przewodnik mocnych energoinformacyjnych kanałów, które pomagają człowiekowi uzdrowić się i odnaleźć harmonię z otaczającym go światem. Rozumne Siły Wszechświata pomagają rozwijać ewolucyjną drogę człowieka, promują jego rozwój duchowy, wywierając swoje potężne, korzystne wpływy poprzez niektóre energoinformacyjne kanały.

Kosmoenergetyka nie jest związana z zewnętrzną stroną aktywności umysłowej człowieka i radykalnie rożni się od wszystkich innych kierunków.
Pojęcie energoinformacyjnych kanałów nie można określić słowami ani opisać znajomymi pojęciami. One pracują bezpośrednio z naszą podświadomością i przez nią mają wpływ na całe ciało energetyczne, na człowieka jako całość. Każdy człowiek może poczuć ich działanie jako przepływ energii, która przenika jego ciało. Wiedza ta jest przekazywana do utworzonego kompleksu dla uzyskania bezpośredniej więzi człowieka z Wyższymi Siłami. Unikalny system szkolenia podświadomości pomaga poradzić sobie nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach zdrowotnych lub życiowych.

Kosmoenergetyka – to praktyka mająca na celu rozwój osobisty, doskonalenie siebie, uzdrawianie duchowego i fizycznego ciała człowieka.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Wiedenski Instytut Kosmoenergetyki